Kongsberg
Dagens gratulanter:
  Einar Hauge (35)
  Tor Erik Leistad (35)
  Kristian Stormo (30)
  Nicholas Fraser Ødegård (24)
De 15 neste:
22.04: Sølve Jonathan Monteiro (35)
22.04: Stian Aleksander Tvetmarken (31)
23.04: Ann Helen Johannessen (33)
24.04: Per Ferdinand Bach (34)
24.04: Emma Horn Buøen (21)
24.04: Christian Meum (40)
24.04: Andreas Rian (35)
25.04: Rune Alsnes (39)
25.04: Mats Bøyum Dæhli (30)
25.04: Andreas Larsen Gipling (33)
25.04: Sverre Løvskar (28)
25.04: Stig Are Remmen (39)
25.04: Audun Sølvberg (36)
26.04: Torleiv Håland Bryne (30)
26.04: Lars Johan L'Abee-Lund (40)

Dagens bilde:
Bildet er hentet fra serien Cowboyfest 08.
Møtetid Hovedstyret våren 2018
Hovedstyret vil møtes på loftet mandager klokken 16.15 helt til noen automatiserer hele greiene.
Champagnefrokost 17. mai med SocCom
Champagnefrokost 17. mai med SocCom
Champagnefrokost med Omega er alltid en stor suksess, og i år stiller vi med 55 flasker champis til alle! Påmelding åpner 25. april klokka 12:00.
Phaestum Immatricularis '99
I år blir Phaestum Immatricularis avholdt 12.09.2018. De første 100 plassene slippes 10. mai kl. 12:05 med betalingsfrist 18. mai kl. 23:59. Resterende billetter slippes 2 uker før selve arrangementet.
(nyhetsarkiv)
Sct. Omega Broderskab
Linjeforeningen for Elektronisk Systemdesign og Innovasjon (MTELSYS) og Kybernetikk og Robotikk (MTTK) ved Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Kontaktinformasjon