Hs-møter frem mot genphors
Hovedstyret kommer til å møtes på loftet mandag klokken 16.15, frem til HS går.
Sct. Omega Broderskab
Linjeforeningen for Elektronisk Systemdesign og Innovasjon (MTELSYS) og Kybernetikk og Robotikk (MTTK) ved Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Kontaktinformasjon