Organisasjonsoversikt:

Hovedstyret  
OmBul       Vevcom
Loccom       Contactor
Kielderen      Phaestcom
Omega Band       Dei Taktlause
Sport & Spill      Det Gamle Raad
Omega Verksted      SosialCommiteen
JubilarisCommiteen   HaandbrygerCommiteen
Sct. Omega Broderskab
Linjeforeningen for Elektronisk Systemdesign og Innovasjon (MTELSYS) og Kybernetikk og Robotikk (MTTK) ved Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Kontaktinformasjon