Sanctus Omega Broderskab

Sct. Omega Broderskab ble offisielt stiftet 21.november 1919 av et kull elektrostudenter som må ha hatt et svært godt kameratskap og sosialt miljø. Til å begynne med var det en eksklusiv klubb forbeholdt 3. og 4. årskurs, og for å bli tatt opp måtte man sende inn en fyldig søknad. Dette har endret seg gjennom årene, og i dag blir medlemmene tatt opp automatisk fra 1.klasse.

Opplegget for det hele går fram av et avsnitt fra 1919 i Cantzlers bok: "Man ville legge det an så den grå hverdagslighet ikke skulle få komme med." - Broderskabet skulle være et sted fjærnt fra dagens strid og den moderne tids jag. "Hvad var da naturligere enn at vi lagde rammen i middelalderens stil - her i den gamle by med sine mange minder fra svunnen tid, - byen med Domen, det gamle bispesete, - og centrum for hele Skandinaviens religiøse mystik." Dermed var grunnlaget for en av NTHs mektigste linjeforeninger lagt. I dag er Sct. Omega Broderskab en av de mest aktive og utvilsomt den største linjeforeningen på NTNU i Trondheim.

De opprinnelige linjer blir fortsatt fulgt. Språket er holdt i gammeldags kancellistil, og ved store høytider "skal Broedre item Systre sine corpi i kutter indhylde". Særlig opptakssermoniene har mystikkens slør over seg. Mang en soelle novice har bevet ved tanken på de forestående piinsler.

Av opplagte grunner var Broderskabet forbeholdt det mannlige kjønn i starten, men i 1943 skjedde det uunngåelige: Første kvinne ble tatt opp. Siden har jenteandelen stort sett gått oppover, og i dag engasjerer heldigvis mange jenter seg i foreningen og det sosiale liv.

Sct. Omega Broderskab har alltid vært en svært aktiv linjeforening, og foreningen ble etterhvert utvidet: Omega Staencilkomité ble opprettet i 1964, Omega Verksted i 1968. Vårt stolte lokomotiv, Ohma Electra, ankom i 1972. I 1979 ble Kielderen på Moholt åpnet, og OmBul kom ut med sin første utgave samme år.

Sct. Omega er ordenens øverste beskytter. Under står de Sechs Store som er Sct. Omegas stedfortredere. Broderskabets daglige drift står Omegas Hovedstyre for. Disse har ansvar for å koordinere driften av linjeforeningen, og holde oversikt over og orden på det skjer i de ulike komiteene og styrene. I tillegg arrangerer de ekskursjoner, general-forsamling, teaterbesøk og ikke minst fadderordningen og immatrikuleringsfesten.

På tross av de forandringene som har skjedd, både med NTH generelt og innad i foreningen, er Sct. Omega Broderskabs motto fremdeles bevart:

"Vivat, Crescat, Floreat"

De første brødrene innførte dette som et mål for hva Broderskabet skulle være: "levende, skapende, blomstrende".

Rammen for foreningen er den samme som før, men retningslinjene er søkt tilpasset den enorme veksten i studenttallet. Ellers kjemper Sct. Omega Broderskab med de samme vanskeligheter som de andre linjeforeningene ved skolen. Studentene har et hardt studieprogram, som gir liten tid til engasjement og festlige gjøremål. Dessuten vil dagens pris på fester ofte gjøre et utillatelig innhugg i studielånet. Men det finnes alltid en del tro tjenere til Sct. Omega, som holder liv i de gamle skikker og arbeider med å tilpasse disse til de nye tiders krav.

For mer informasjon:
Broderskabets historie
Krøniken (kan kjøpes av Hovedstyret)

Sct. Omega Broderskab
Linjeforeningen for Elektronisk Systemdesign og Innovasjon (MTELSYS) og Kybernetikk og Robotikk (MTTK) ved Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Kontaktinformasjon